ATELIÉR – Studio VERA

Dřevořezba, práce s drátem, kamenem a pedikem

Wood carving, wire craft, stone carving and basket weaving

 
 

Pocházím ze samoty, stojící u lesa, která v mém dětství byla obklopena loukami a krásnou ovocnou zahradou. Jako dítě jsem silně vnímala zpěv babičky při práci. Prožívala vyprávění pohádek mého dědečka. Pozorovala kresby otce a učila se s ním plno říkanek a básniček z dětských knih. Toto jistě muselo rozvíjet moji fantazii, představivost, paměť a dát základ mému výtvarnému cítění. Po studiích jsem dlouho pracovala v mateřské škole a učila na Zvláštní škole. Zde jsem mimo hlavní předměty, vyučovala pracovní výchovu - práci na školním pozemku, v dílnách a pod. Ke konci pracovního procesu jsem snila o tom, že se v důchodu budu zabývat dřevořezbou. Chtěla jsem si vyzdobit zahradu, která je také moje veliké hobby, a zvát k nám rodiny, školky a školy na exkurze. Tento sen jsem si vyplnila. Manžel  a oba synové jsou lesníci. Všichni milujeme přírodu, ve které trávíme spoustu volného času. Tvořím sochy, sošky a reliéfy z různých druhů dřeva-lípa, borovice, topol, olše. Nejraději pracuji se dřevem syrovým. Způsob opracování provádím pilou - zde mi pomáhá můj muž, dláty a palicí. Výtvory na povrchu upravuji broušením, mořením, voskováním a leštěním. Vystavuji na hájovně v Lomanech a na různých akcích, pořádaných okolními organizacemi a spolky.  

I come from a solitude place near a deep forest. It used to be   surrounded by meadows and a beautiful orchard. When I was little, I was mesmerized by my grandma’s singing, while she worked. I loved my grandpa’s fairytales telling. I contemplated my father’s drawings and learnt by heart many children’s rhymes and poems. That deeply developed my imagination, creativity and memory, so for evolving my talent and art endowment.

After my studies I worked as a teacher in a kindergarten and   a special school for pupils with learning difficulties. Here, besides primary subjects, I was also teaching craft, gardening, workshop etc. Towards the end of my carrier I dreamt about having my own woodcarving workshop after I retire. I wanted to decorate my garden, the greatest hobby of mine, and to invite family, friends or even school field trips. I have fulfilled that dream. 

My husband and both our sons are forest rangers and game keepers. We love nature and spend outdoor most of our leisure time. I carve wooden figures, carvings and ornamentations using a wide variety of wood- linden, pine, poplar and alder. I prefer working with raw wood, using a saw-my husband helps me with that- chisels and mallets. Then I sand, stain, wax, varnish and polish the surface.

Currently I exhibit my work at the Lomany’s ranger lodge and other different events and occasions organized by local clubs and societies.

 

Výrobky možno zhlédnout i v zahradě

Věra Sidorjaková

331 01 Plasy 444, Vápenka

e-mail: VeraSidorjakova@seznam.cz

mobil: 731 207 739